Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Kredi Koşulları Mevzuat Foto Galeri İletişim
 

 

KREDİ ÇEŞİTLERİ

 

1-İşletme Kredisi;
Krediden Yararlanabilecekler;
Esnaf ve Sanatkarlar yararlanabilir.
Kredinin Kullandırılışı;
Esnaf-Sanatkarların hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması için kullandırılır.
Kredi Teminatı;
Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni.
Kredi Limiti : 100.000 TL (100.000-75.000-50.000-35.000 TL)
Kredi Vadesi : 1-4 yıl
Kredi Faiz Oranı : Vadesi 1 Yıllık Kredilerde %5 ,
Vadesi 1 Yılı Aşan Kredilerde 25.000e kadar % 6 25.000den sonraki rakamlarda %7,8

2-Şoför Esnafının Ticari Taşıt Alımına Yönelik Kredilendirilmesi;
 

Kredinin Kullandırılışı;

Belirtilen bir hatta yada bölgede servis aracı, nakliye, taşımacılık v.b. Konularda faaliyet gösteren şoför esnaflarının gerek herhangi bir kurum önderliğinde yürütülen projeler kapsamında gerekse bir projeye bağlı olmaksızın münferit olarak otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet, çekici, otomobil v.b. ticari taşıt ile plaka/hat alımına yönelik ihtiyaçların karşılanması amacıyla kullandırılacak bir kredi olup,

- Sıfır km ticari araç alımlarında, azami aracın KDV dahil fatura bedeli,

- 2. el ticari araç alımlarında ise kasko bedelinin azami % 70’i kredilendirilecektir.

(2. el ticari araç alımlarında Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nce yayımlanan son Motorlu Kara Taşıt Araçları değer listesinde ( http://www.gib.gov.tr) belirtilen tutarın azami %70’i dikkate alınacaktır.)

malarında Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nce yayımlanan son Motorlu Kara Taşıt Araçları değer listesinde ( http://www.gib.gov.tr ) belirtilen tutarın azami %70’i dikkate alınacaktır.)

- Ticari taşıt (0 km veya 2. el) alımları için maksimum 60 ay vade uygulanacaktır.

Kredi kapsamında belirtilen koşullar çerçevesinde azami 60 ay vade sınırlamasının yanı sıra;

- Aracın yaşı + kredi kullandırım vadesi 10 yılı geçmeyecektir.

- Aracın yaşının belirlenmesine yönelik hesaplamada, aracın modeli ve cari yıl dikkate alınacaktır. Örneğin ; 2006 model bir aracın 2010 yılında kredilendirilmesi halinde aracın yaşı 5 olarak tespit edilecektir.

- Aracın satın alınıp kullanılmaya başlanmasından sonraki kredi talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Ancak ortak, kooperatife kredi talebinde bulunmasından sonra aracı satın almış ise talep değerlendirmeye alınabilecektir.

Aracın satın alınıp kullanılmaya başlanmasından sonraki kredi talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Ancak ortak, kooperatife kredi talebinde bulunmasından sonra aracı satın almış ise talep değerlendirmeye alınabilecektir.

Kredi Teminatı;
Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni yanı sıra ilave olarak diğer nakdi ve gayrinakdi teminatlar.

Kredi Limiti : 250.000 TL

Kredi Vadesi : 60 Ay

Kredi Faiz Oranı :

4-Esnaf ve Sanatkarların Son Teknoloji Makine/Ekipman ve Demirbaş Alımları ile İşyeri Modernizasyonuna Yönelik Kredilendirilmesi;

Kredinin Kullandırılışı;

Esnaf ve sanatkarların işletmeleri için ihtiyaç duydukları son teknoloji yeni makine/ekipman ve demirbaş alımları ve işyeri modernizasyonuna yönelik Kooperatiflerimiz kefaletiyle (kefalet veremeyen kooperatiflerin bulunduğu yerlerde doğrudan) kullandırılacak bir kredi olup,

-Makine ekipman ve demirbaşların satın alınmasından sonraki kredi talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Ancak ortak, kooperatife kredi talebinde bulunmasından sonra makine ekipman ve demirbaşları satın almış ise talep değerlendirmeye alınabilecektir.

-Kredinin üst limiti kredi talep edenin kredi değerliliği ile satın alınacak makine/ekipman ve demirbaşın fatura bedelini geçmeyecektir.

- Kredi kullandırımlarında maksimum 60 ay vade uygulanacaktır.

Kredi Teminatı;
Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni yanı sıra ilave olarak diğer nakdi ve gayrinakdi teminatlar.

Kredi Limiti : 250.000 TL

Kredi Vadesi : 60 Ay

Kredi Faiz Oranı :

5-Aylık Eşit Taksitli İşletme Kredisi

Krediden Yararlanabilecekler;
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar yararlanabilir.

Kredinin Kullandırılışı;
Esnaf-Sanatkarların hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması için kullandırılır.

Kredi Teminatı;
Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni. Kredi Limiti : 100.000 TL

Kredi Vadesi : 12-24 ay

Kredi Faiz Oranı :

6-Tesis Kredisi

Krediden Yararlanabilecekler ;  Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar yararlanabilir. Kredinin Kullandırılışı; Esnaf-Sanatkarların işletmeleri için ihtiyaç duydukları yeni makina, araç ve gereç alımları için kullandırılır. Kredi Teminatı; Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni ve sigorta

Kredi Limiti : 100.000 TL

 Kredi Vadesi : 2-5 Yıl

Kredi Faiz Oranı :

7-İstihdamı Destekleme Kredisi

Krediden Yararlanabilecekler ;Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar yararlanabilir.

Kredinin Kullandırılışı;
Esnaf ve Sanatkarların mal ve hizmet üretimini artırmaları ve özellikle yeni istihdam olanağı yaratmaları suretiyle ülke ekonomisine katkıda bulunabilmeleri için işyerlerinde kullanacakları yeni makina, araç-gereçlerin temini amacıyla kullandırılır. Ancak kullanılabilirliği teknik elemanlarımızca belirlenen eski model makine, araç ve gereçlerin satın alınması için de kullandırılabilir.

Kredi Teminatı;
Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni ve sigorta.

Kredi Limiti : 100.000 TL

Kredi Vadesi : 1 yıl ödemesiz, 3 yıl

 Kredi Faiz Oranı :

8-Kooperatif İhracat - Tesis Kredisi

Krediden Yararlanabilecekler; esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan sanatkarlar yararlanabilir.
Kredinin Kullandırılışı;
İmalat sektörü içinde faaliyet sürdüren direkt veya dolaylı olarak ihracata çalışan sanatkarlarımızın ihraç ettiği yada edeceği malın üretimi için ihtiyaç duyacağı ve teknoloji içeren makina teçhizat alımını teminen tesis kredisi şeklinde otorize olarak kullandırılır.

Kredi Teminatı;
Kooperatif kefaletinin yanısıra 2 şahıs kefaleti ve sigorta

Kredi Limiti : 100.000 TL

Kredi Vadesi : 1.yılı faiz ve anapara ödemesiz 4 yıl

 Kredi Faiz Oranı :

9-İskonto Kredisi

Krediden Yararlanabilecekler; Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar yararlanabilir.
Kredinin Kullandırılışı;
Kısa süreli işletme giderlerinin finansmanı amacıyla; emre muharrer senetlerin iskontosu şeklinde kullandırılır.

 Kredi Teminatı;

Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni.

Kredi Limiti : 100.000 TL

Kredi Vadesi : 1-9 ay

Kredi Faiz Oranı :

10-Şoför Taşıt Edindirme Kredisi

Krediden Yararlanabilecekler;
Üzerine kayıtlı herhangi bir taşıtı olmayan ve geçimini sağlayacak geliri bulunmayan şoför esnafı yararlanabilir.

Kredinin Kullandırılışı;
Kredi yeni model kulanılmamış taşıt alınması için tahsis edilir. Ancak, cari yıla göre otomobil, kamyonet ve minibüslerde 3, kamyon ve otobüslerde ise 5 yaşına kadar taşıt alımlarında da kredi kullandırılabilir.

Kredi Teminatı;
Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, rehin, Bankamız lehine kasko sigortası.

Kredi Limiti : 100.000 TL

Kredi Vadesi : 2-5 yıl

Kredi Faiz Oranı :

Krediden Yararlanabilecekler;
Üzerine kayıtlı herhangi bir taşıtı olmayan ve geçimini sağlayacak geliri bulunmayan şoför esnafı yararlanabilir.

11-Şoför Esnafına Taşıt Onarım Kredisi

Krediden Yararlanabilecekler;
Geçimini şoförlük veya nakliyecilikle sağlayan ve ticari amaçla kullanmak üzere tek taşıta sahip olan şoför ve nakliyeciler yararlanabilir.

Kredinin Kullandırılışı;
Taşıtların bakım-onarımı ile lastik veya yedek parça alımı gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere iskonto veya işletme kredisi şeklinde kullandırılır.

 Kredi Teminatı;
Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek

 Kredi Limiti : 100.000 TL

Kredi Vadesi : İşletme Kredilerinde: 1-4 yıl

İskonto Kredilerinde: 1-9 ay

Kredi Faiz Oranı :

11-Servis Aracı Kamyonet Yenileme Kredisi

Krediden Yararlanabilecekler;
Okul ve Personel Servis araçları ile şehiriçi yük taşımacılığında kullanılan kamyonetlerin 10 yıl ve daha eski modellerinin yenilenmesini teminen Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan şoför esnafı yararlanabilir.

Kredinin Kullandırılışı;
Kredi 10 yıl ve daha eski model servis araçları ile kamyonetlerin yenilenmesi amacıyla, fatura karşılığı satıcı firmaya ödeme şeklinde otorize olarak kullandırılır.

Kredi Teminatı;Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi kefaletinin yanısıra 2 şahıs kefaleti, kasko sigortası ile taşıt rehni tesis edilecektir.

Kredi Limiti : 100.000 TL

Kredi Vadesi : 3 yıl Kredi Faiz Oranı :
ÖZKAYNAK KATKISI : En az % 8 oranında özkaynak katkısı aranacaktır.

   
Kurumsal Bilgiler

Genel Kurul Videoları

Kredi Faiz Oranları

Esnaf olma şartları

Ustalık Belgesi

Mesleki oda kuruluşu

Federasyon Adresleri

Önemli Linkler

İşyeri açarken istenilen belgeler